Onze zender

Vooraf stond vast dat het geen transistorbak ging worden maar een lekker ouderwetse lampenzender.

Het is een zelfbouw drietrapszender geworden, bestaande uit een VFO (variabele frequentie oscillator), een buffer/versterker en een anode/schermrooster gemoduleerde eindtrap.
Op de primaire van de modulatie trafo staan twee PL504’s van een Braun CSV60 (1962) in balans.
Een modulator met twee 807’s in swinging screen sturing is in aanbouw.

Voor compressie en begrenzing is een Behringer MDX 2100 in gebruik.

Als de zender op temperatuur is varieert de frequentie nauwelijks en blijft met beperkte temperatuur schommelingen binnen 30Hz. Het op temperatuur laten komen kan een uur duren vandaar dat we overwegen een kristal te laten maken.

Om harmonischen zoveel mogelijk in de zender te onderdrukken zijn ook de eerste twee trappen afgestemd. Dit kwam later goed uit omdat in de oscillator frequentie verdubbeling moest plaatsvinden om elektromagnetische beinvloeding door de eindtrap op te heffen.
Koppeling tussen de trappen is capacitief.

Over de buffer/versterker met een EL84 valt weinig te zeggen.

De eindtrap bestaat uit twee 807’s. Eén exemplaar is voldoende om het max PEP vermogen te kunnen leveren, maar de impedantie van twee exemplaren sloot beter aan op de toegepaste modulatie trafo.
Het draaggolf vermogen wordt simpelweg geregeld met een variac waarop de primaire van de hoogspanningstrafo is aangesloten.

Binnenkort volgen er nog experimenten met een EL509 in de eindtrap.

Wordt vervolgd.